Thông tin tuyển dụng, quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Điểm chung: Thông thường ứng viên sẽ trải qua các vòng: lựa chọn hồ sơ, thi viết và phỏng vấn.

1. Lựa chọn hồ sơ:

Vòng lựa chọn hồ sơ nhằm xem xét tính phù hợp của các hồ sơ ứng viên so với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Những hồ sơ phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ để thực hiện bước tiếp theo.

Lưu ý:

Chúng tôi khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ online, hồ sơ dự tuyển bắt buộc có đầy đủ ít nhất các giấy tờ sau:
- Đơn xin việc bản mềm (ghi rõ vị trí dự tuyển)
- CV Tiếng Việt bản mềm (bản tự khai thông tin ứng viên - ghi rõ về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân…) có kèm 01 ảnh scan mới nhất.

2. Thi viết:

- Tùy theo đặc thù yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng sẽ có các môn thi khác nhau.
- Trong một số trường hợp, có thể không có vòng thi viết.

3. Phỏng vấn:

Đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa ứng viên và công ty. Phỏng vấn là một buổi trao đổi cởi mở giữa công ty và ứng viên. Thông qua buổi phỏng vấn, công ty sẽ thu thập thêm thông tin để đánh giá sự phù hợp của ứng viên đối với vị trí tuyển dụng.

Những vấn đề Công ty thường xem xét trong buổi phỏng vấn:

- Kiểm tra lại quá trình đào tạo, kinh nghiệm của ứng viên;
- Đánh giá kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, phong cách.
Tùy từng ứng viên và vị trí tuyển dụng, có thể có nhiều hơn một buổi phỏng vấn. Ứng viên tham gia phỏng vấn sẽ được công ty thông báo kết quả bằng email/điện thoại (thông thường trong vòng 05 ngày làm việc).

4. Thỏa thuận hợp đồng:

Các ứng viên được lựa chọn qua vòng phỏng vấn, công ty sẽ liên lạc để thỏa thuận các vấn đề cụ thể: công việc, loại hợp đồng, mức thu nhập, thời gian thử việc, thời gian làm việc, các chế độ chính sách đãi ngộ khác của công ty….

5. Nhận việc:

Căn cứ vào các thỏa thuận đã thống nhất, ứng viên đến Công ty chính thức tiếp nhận công việc vào thời gian đã thống nhất. Các thủ tục tiếp theo được thực hiện theo Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký kết dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách trực tiếp và cán bộ nhân sự.
Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo mật các thông tin mà ứng viên cung cấp!